Sa hirap ng buhay, maaari tayong magambala at makalimutan ang katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan. Nakatalaga para sa ating magpalipas ng kawalang-hanggan kung saanman, at ang mga desisyon natin ngayon ay makakaapekto sa pagtatapos ng ating buhay sa mundong ito. Paano dapat tayo...

Madaling mawalan ng tamang pananaw sa buhay kapag wala tayong nakikitang pagbabago at ang mga pangako ng Diyos ay parang walang nagyayari. Kapag hindi malinaw ang kilos ng Diyos para sa atin, maari tayong magduda sa Kanyang mga pangako. Kaya sama-sama natin tuklasin ang game...

With all the bad news going around, we might find ourselves asking the question, "Is this the end of the world?" The idea that life can soon end can make us feel uncertain about what's next. When our quest for answers is met with more...

Sila na nagbibigay lakas ng loob at walang sawang nagbibigay ng ating pangagailangan lalo na ngayong pandemya ay nagiiwan ng napakahalagang impluwensiya sa ating mga buhay. Pero kahit na lumaki ka na walang Ama, maari ka paring maging maligaya dahil meron kang Ama sa Langit....

Whether it's the way our fathers built us up when we felt discouraged or how they faithfully provided for our family despite the pandemic, our fathers leave a lasting influence in our hearts. But even if you don't have an earthly father, we can rejoice...

menu