https://www.youtube.com/watch?v=QbMPnr7q1jU Sa buhay, minsan tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon na labas sa ating comfort zone, tulad ng pagharap sa pagkabigo o sa mga tila imposibleng gawain. Paano tayo magpapatuloy na maglakad na may pananampalataya, kung ang hinaharap natin ay walang kasiguraduhan?...

https://www.youtube.com/watch?v=xucxV1NJCOM "In life, sometimes we encounter situations that are outside of our comfort zone like dealing with failure or being assigned to seemingly impossible tasks. How can we keep walking by faith even when what’s in front of us doesn’t make sense?...

https://www.youtube.com/watch?v=cwiU94w_wNU Mayroon ka bang mga laban sa buhay na nag-iiwan sa iyo ng kalungkutan at kabiguan? Lahat tayo ay may mga laban na kinakaharap tulad ng sa ating buhay mag-asawa, mga kaibigan, pera, kalusugan, at marami pang iba. Kung hindi natin maiiwasan ang mga laban sa...

https://www.youtube.com/watch?v=5rjzAhwFK2U "Are you facing battles in life that leave you feeling down and out? We all face battles in our marriages, friendships, thought life, finances, health, and the list goes on and on. If battles in life are inevitable, what does it take to be battle-ready...

menu