Respond Humbly to God’s Grace – PM

Minsan ba ay naiisip mo na mas magaling at mahusay ka kaysa sa iba? Madalas nating sinusukat ang buhay ayon sa ating mga nagawa or estado sa buhay. Ngunit kung tayo ay haharap kay Hesus, susukatin ba Niya ang ating halaga sa parehong paraan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu