https://www.youtube.com/watch?v=OufWIOMFna4 Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, hindi lamang puro salita. Paano nga ba tayo makakaranas ng tunay na pag-ibig at matutong magmahal ng kapwa ng walang inaantay na kapalit?...

https://www.youtube.com/watch?v=eFoUhBmggwE Isa sa pinakamahirap na kautusan sa Bibliya ay ang mahalin ang ating mga kaaway. Dapat nga bang mahalin ang mga taong nanakit at nagtaksil sa atin? Paano tayo magmamahal ng iba kung puro galit lang din ang ating natatanggap?...

https://www.youtube.com/watch?v=ik8CGyIu6sE What is the most challenging command in the Bible? To love our enemies would probably top our list. Did Jesus really mean that we should love the same people who hurt and betray us? How can we respond in love when all we get is...

https://www.youtube.com/watch?v=-PMnNM_D3_c Ang ating mga salita ay maaring makatulong o makasira, depende kung paano natin ito ginagamit. Paano natin makakalimutan ang mga masasakit na salita na ibinato ng mga tao sa atin noon? At paano natin maiiwasang masaktan ang ating kapwa dahil sa ating pananalita?...

https://www.youtube.com/watch?v=3J2nCpVxXz8 Words can build, but they can also destroy, depending on how we choose to use them. How can we heal from past wounds caused by the hurtful words of others? And how can we avoid speaking carelessly at the expense of those we love?...

menu