https://www.youtube.com/watch?v=CqCgZinePhk Mas may kumpiyansa tayo kapag alam naman natin na madaling masagot ‘yung mga pinagdadasal natin. Pero paano kung humaharap tayo sa mga tila imposibleng sitwasyon at ito ang laman ng mga panalangin natin? Mawawalan ba tayo ng kumpiyansa? O mas mananalangin pa tayo sa Diyos...

https://www.youtube.com/watch?v=n8DHk4BY7kU It’s easy to be confident in our prayers when what we’re praying about feels feasible to us. But what if we’re faced with seemingly impossible prayers? Do we lose our confidence? Or do we pray harder to God in humility admitting our full reliance in...

https://www.youtube.com/watch?v=DflBSVYSdeQ Many times trusting God seems easier said than done. Our lives are often plagued with disappointment and past failures that keep us from fully giving our lives to Jesus. Find out what it means to walk in obedience to God and put first things first...

https://www.youtube.com/watch?v=ectLT_siiig We only have one life to live. When we use it wisely, we can look back with no regrets. But what if we haven’t been living very good or intentional lives? Can we still redeem it? How do we live a life that will be...

https://www.youtube.com/watch?v=HYuyK-ImvbY If God is good, why does He allow evil and suffering in this world? The way we consider pain and suffering often informs the way we view God. So what can the existence of suffering teach us about ourselves and God, who allows it to...

https://www.youtube.com/watch?v=ogip8ovbooM Naghihintay ka pa rin sa mga sagot ng iyong mga panalangin? Marahil, parang “cycle” ito— panalangin, paghihintay, at panalangin ulit. Paano nga ba tayo magpupursige sa pananalangin kahit na pakiramdam natin ay hindi pa rin ito sinsasagot ng Diyos?...

https://www.youtube.com/watch?v=18-AeZFT4Vk Are you waiting on prayers that have yet to be answered? For some, it can feel like a never ending cycle of praying, waiting, and praying again. How can we continue to hold on and keep praying even if it feels like our prayers will...

https://www.youtube.com/watch?v=wxM9WGOkK1I Maraming bagay sa buhay ang maaaring maging sanhi ng ating pangamba - ang pangangailangan sa pang-araw-araw, pangangalaga sa ating emosyonal at mental na kalusugan, pag-alala sa mga sirang relasyon, at marami pang iba. Kaya ano ang dapat nating gawin kapag ang ating mga pangamba ay...

https://www.youtube.com/watch?v=QeZrlXdpsX8 There are a lot of things in life that can trigger our anxiety - sustaining our daily needs, managing our emotional and mental health, navigating broken relationships, and more. So what should we do when our anxieties are starting to get the better of us?...

https://www.youtube.com/watch?v=Qctddz1jp48 Ang buwan ng Enero ay nagdadala ng mga pagkakataong magbago, umunlad, at maging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili. Pero ang mga pagbabago ay pwedeng nakakapagod at nakakadismaya rin, lalo na kapag ang mga layunin natin ay hindi natutugunan at mga determinasyon natin ay...

menu