Do you ever feel like something is missing in your life? Many of us will spend our lives trying to fill the void in our hearts with entertainment, relationships, or work, only to find ourselves emptier and farther away from God in the end. How...

Ano ang una mong naiisip kapag naririnig mo ang salitang, "worship"? Kadalasan, ang tingin natin sa worship ay ang simpleng pag-awit sa simbahan or ang pagpalakpak sa mga kanta, ngunit higit pa siya rito. Kung mapagtanto natin o hindi, lahat tayo ay may sinasamba, at...

What do you think of when you hear the word "worship"? Often, we think of worship as simply singing in church or clapping our hands, but it's much more than that. Whether we realize it or not, we all worship something, and what we worship...

Hindi maiiwasan ang mamighati sa buhay na ito. Ang kalungkutan ng mawalan ng mahal sa buhay ay madalas na natin nababalitaan sa gitna ng kasalukuyan na pandemya. Marahil naisip nyo na rin, paano kung tayo naman ang mawalan ng mga mahal sa buhay, kakayanin ba...

Ano ba meron sa langit na handa nating ipagpalit ang alok ng mundo para dito? Napaisip ka na ba kung ano ba talaga ang mayroon sa langit? Mula sa isang mahabang pahinga hanggang sa walang katapusang pag-awit ng mga anghel, maaaring iba-iba ang mga ideya...

Have you ever asked the question, "What will heaven be like?" Many of us have different ideas about heaven, from a lifetime of rest to endless singing among angels. But heaven is more than a fantasy or wishful thinking, it is our eternal home. How...

Sa hirap ng buhay, maaari tayong magambala at makalimutan ang katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan. Nakatalaga para sa ating magpalipas ng kawalang-hanggan kung saanman, at ang mga desisyon natin ngayon ay makakaapekto sa pagtatapos ng ating buhay sa mundong ito. Paano dapat tayo...

menu