https://www.youtube.com/watch?v=ojiQRYaFAGs Mali ba na madismaya o malugmok kapag hindi agad sinagot ng Diyos ang ating matagal ng panalangin? O kaya parang hindi natin nararamdaman ang kanyang pagkilos sa kanyang pangako? Alam natin na gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng kuntento, pero hanggang saang punto?...

https://www.youtube.com/watch?v=2KvZ_qKIu_k If God wants us to be content, but also tells us that we do not have because we do not ask, is it wrong for us to feel disappointment when we don't get what we want? What about when we feel like God's promises to...

https://www.youtube.com/watch?v=RIvoFOt4m-M Kelan ang huling pagkakataon na sinabi mo ang katagang, “Karapatan ko ito”? Wala namang masama na malaman natin ang ating karapatan ngunit hindi natin dapat ituon ang ating paningin dito. Sa halip hangarin natin maging tapat sa ating reponsibilidad dahil ang totoong pagpapala ay ang matapat...

https://www.youtube.com/watch?v=Chkrwn_vf-c When was the last time you said, "I deserve this"? While there's nothing wrong with finding happiness and taking care of ourselves, we can begin to feel entitled towards other people and even God when we're not careful. How can we fight against the subtle...

https://www.youtube.com/watch?v=Zwib7G_yeOs Madami sa atin ang nakakadama ng pagod, kalungkutan at kawalan ng gana sa buhay. Sa kabila ng responsibilidad at mga bagay na tila ay magpapasaya sa atin, bakit parang wala pa din kabuluhan ang ating buhay? Paano nga ba natin malalaman ang atin personal na...

https://www.youtube.com/watch?v=KB-8BY7Fnws Uncertainty, grief, and loss can bring a sense of purposelessness. Many of us are busy yet bored, exhausted yet distracted, always looking for the next best thing, yet feeling stuck in life. When everything around us is changing, how do we find life's purpose again?...

https://www.youtube.com/watch?v=uEz4wDq0n7w Kelan ang huling beses na hindi mo napigilan ang iyong galit? Pwedeng may binulyawan ka sa trabaho, nagtanim ng sama ng loob sa ka-pamilya, o kaya kinikimkim mo na lang lahat sa sarili. Kapag sumabog na ang galit, ito’y nagkakaroon ng negatibong epekto sa atin...

https://www.youtube.com/watch?v=uHnV0MQeb54 When was the last time you lost your temper? May it be lashing out at work, holding a grudge against a family member, or keeping it all inside, anger can be destructive, negatively affecting us and others. How then can we control our anger instead...

https://youtu.be/Q1mB7DKTeus Madami sa atin ang dumadaan sa depresyon at minsan nahihiya tayo pagusapan ito. Makakaranas tayo nang pagkadismaya o di kaya pagka-walang bilib sa sarili, at dahil dito parang unti-unti na tayong napapalayo sa Diyos. Paano natin haharapin ito, personal man o sa mga mahal natin...

https://youtu.be/6v6JqnqBLL0 Depression is something many struggle with, but few really talk about. It can leave us feeling dark, heavy, hopeless, and useless, causing us to feel distant from God. How should we handle depression, whether our own or that of our loved ones, and how do...

menu