https://www.youtube.com/watch?v=7wNkaXcZmpU Nais mo bang malaman kung sino talaga si Jesus? May mga nagsasabi na Siya ay isang propeta lamang, ang iba ay sinasabing Siya ay pari. Para sa ilan, Siya ay isang maimpluwensyang tao, o isang kathang-isip na karakter sa isang libro na nagtuturo ng mga...

https://www.youtube.com/watch?v=O2a2HDyNgSI Have you ever wondered who Jesus really is? Some say He's just a prophet, others that He's merely priest. For some, He was an influential figure, or a made-up character in a book that teaches moral lessons. But Jesus is so much more than these....

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HnpMqzoHqLA   Kapag dumaraan tayo sa mga problema, natutukso tayong isipin na madaya Siya at walang pakialam sa atin. Kung ano ang tingin natin sa Diyos, ‘yan ay nakakaapekto sa pagtugon natin sa Kanya at sa pagharap natin sa suliranin. Ano ba ang sikreto para mapanatili ang...

https://www.youtube.com/watch?v=thmf1Ot0ZLo When we're going through problems, we can be tempted to think that God's unfair and doesn't care for us. The truth is, how we view God will ultimately affect how we respond to Him. Find out how to maintain a proper view of who God...

menu