https://www.youtube.com/watch?v=GpEXQuKlwcI Minsan ba ay parang hindi tayo nag babago at patuloy pa din tayo nagkakasala? Ano man ang takbo ng buhay natin bilang Kristiyano, hindi pa rin natin maiiwasang humarap sa kasalanan at tukso. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya sa kasalanan?...

https://www.youtube.com/watch?v=6afLCHLzuuE If I'm saved by grace, does it give me the license to sin as much as I want to?" "Can I lose my salvation if I sin again and again?" "Is it possible to live a victorious life in Christ when there's so much temptation...

https://www.youtube.com/watch?v=5ZVwyLUXahY Ikaw ba ay naghahanap ng kaginhawaan sa buhay? Marami sa atin ang nakatali at hindi makawala sa patong patong na problema. Kung isa ka sa mga naghahanap ng solusyon, samahan mo kami ngayong Linggo para pagusapan ang pagiging matuwid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng...

https://www.youtube.com/watch?v=8s14LKsRuaQ Are you looking for a clean slate? A lot of us go through life looking for redemption or a way out of our problems that make us feel trapped. If you're looking for the real solution to your problems, come join us this Sunday as...

https://www.youtube.com/watch?v=8CTy4yiogps Nagsisimula ka na bang maduda sa mga pangako ng Diyos? Mahirap ibigay ang buong tiwala sa Panginoon lalo na kung tayo ay nasa hindi kanais-nais na sitwasyon. Paano tayo makakasiguro na tapat pa din ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako sa atin?...

https://www.youtube.com/watch?v=iOsVswmiaFE Are you starting to doubt God’s promises? Trusting in God isn’t always easy especially when our situations seem to contradict what God says. How can we know for sure that God is still faithful to keep His promises even until today?...

menu