Sila na nagbibigay lakas ng loob at walang sawang nagbibigay ng ating pangagailangan lalo na ngayong pandemya ay nagiiwan ng napakahalagang impluwensiya sa ating mga buhay. Pero kahit na lumaki ka na walang Ama, maari ka paring maging maligaya dahil meron kang Ama sa Langit....

Whether it's the way our fathers built us up when we felt discouraged or how they faithfully provided for our family despite the pandemic, our fathers leave a lasting influence in our hearts. But even if you don't have an earthly father, we can rejoice...

Malapit ka na bang sumuko? Kung ito man ay isang relasyon, ang ating pananampalataya, o kahit sa buhay mismo, l lahat tayo ay may mga sandali kung saan ang ating mga problema ay parang imposibleng tiisin. Paano tayo magpapatuloy kung nais nating sumuko?...

Do you ever feel like quitting or giving up? Whether it's a relationship, our faith, or even on life itself, we've all had moments when our problems felt like it was too impossible to bear. How can we keep going when we feel like giving...

Sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, hindi nakakagulat na marami sa atin ang nabubuhay sa takot, pagkabalisa at pag-aalala. Paano natin mahahanap ang lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang ating mga pag-aalala at mabuhay ng walang takot?...

With all that's going on in the world today, it's no wonder many of us live in fear, trapped in our own anxieties and "what-ifs." How can we find the courage to overcome our greatest fears and live fearlessly?...

menu