https://www.youtube.com/watch?v=sya-LMVypyw Are you need of rescuing from your problems? In life, problems are unavoidable. And while it may be easy to come up with quick fixes and solutions to small problems, the greater the problem, the greater the solution and rescue needed. The good news is...

https://www.youtube.com/watch?v=TXABbnIJ8hU Paano tayo makakasigurado kung may nagmamahal sa atin ng totoo? Madalas, sinusukat natin ang lawak ng pagmamahal ng isang tao sa paraan ng pakikitungo nila sa atin. Gayunpaman, alam nating lahat na sa isang punto, ang ating pagmamahal sa isa't-isa ay tiyak na nakakabigo at...

https://www.youtube.com/watch?v=V7rjt619-bs How can we be sure if someone truly loves us? We usually measure the extent of someone's love for us by the way they treat us. However, we all know that at some point, our love for one another is bound to fail and disappoint....

https://www.youtube.com/watch?v=dWPCxu_Wa0o Ang “tough love” ay mahirap tanggapin, pero minsan, kinakailangan ito para maging maayos tayo. Paano natin makikita ang tamang balanse ng pagmamahal na may lambing at may disiplina? Tuklasin nating mabuti kung paanong nagsasama ang pagmamahal at pagdidisiplina....

https://www.youtube.com/watch?v=Ve0C4E4hMxs Tough love can be hard to swallow, but sometimes, it's what we need to bring out the best in us. How do we find the right balance between loving with tenderness and discipline? Find out now as we delve deeper on how love and discipline...

https://www.youtube.com/watch?v=Zphmq-HCFE0 Sa mundo, napakadaling mag-move on at makipag-relasyon sa iba kaysa manatili at magtiis kapag nahihirapan, posible kayang makahanap pa tayo ng malalim at lumalagong pag-ibig? Paano ba natin mahuhubog at mapalago ang ating pagmamahal sa iba? Alamin ngayon habang tinatalakay natin kung saan tayo makakahanap...

https://www.youtube.com/watch?v=FKn_smF3V0w In a world where it’s more convenient to move on and share our love with others rather than stay when we get disappointed, is it still possible to find a love that grows and is rooted firmly? How can we continue to cultivate and let...

menu