https://www.youtube.com/watch?v=hIcELpUmCqI Sa tuwing tayo ay nag-iisa at may mabigat na problema sa buhay, naiisip natin na tayo ay tuluyan ng nakalimutan ng Diyos. Kung minsan, pakiramdam natin ay hindi na rin tayo karapatdapat sa Kanyang pag-ibig, Maaaring hindi natin ito laging nakikita o nararamdaman, ngunit kumikilos...

https://www.youtube.com/watch?v=Tz1lNSgPV6o Do you ever feel like no one is on our side - not even God? Maybe you feel like God has forgotten you, that your problems are too hard to handle, or that you're undeserving of His love. We may not always see or feel...

https://www.youtube.com/watch?v=EsBCG9IQui8 Walang taong gusto makaranas ng paghihirap sa buhay, at kahit na takbuhan natin ang problema, hindi natin ito maiiwasan dahil bahagi na ito ng buhay. Kapag mas madali na lang piliin ang sumuko, ano kaya ang magpapanatili sa atin lumaban para sa ating pananampalataya hanggang...

https://www.youtube.com/watch?v=_wPNRyP70qE Maituturing pa din ba akong isang Kristiyano kahit na nahihirapan akong iwasan ang mga kasalanan?" Kung naitanong mo na ito, maaaring iniisip mo kung mamahalin ka pa rin ng Diyos kahit na patuloy kang nahuhulog sa kasalanan....

menu