https://www.youtube.com/watch?v=xvRfyKPIkvo Nalulunod ka na ba sa walang katapusang utang? Ang ating mga nakagawian tulad ng paggastos ng higit sa ipon, hindi pagbabayad ng bills, at sunod-sunod na utang ay maaaring maging sanhi kung bakit hirap na hirap tayong i-wasto ang ating paghawak ng pera....

https://www.youtube.com/watch?v=uOqWWxeS3ao Are you trapped in a never-ending cycle of debt or at risk of getting stuck in one? Habits like spending more than saving, paying bills late, and living on credit can cause our finances to spin out of control until it seems impossible to get...

https://www.youtube.com/watch?v=RdXC3hN5KZM Ano ba ang dapat gawin kapag patong-patong na ang mga bayarin at gastusin sa bahay? Minsan ay parang nabubuhay na lang tayo para kumita at gumastos ng pera. Ano nga ba ang pananaw at turo ng Diyos tungkol sa pinansyal na aspeto ng ating buhay?...

https://www.youtube.com/watch?v=WSDAZ1tYahI Bills are coming in fast, rent is due, and the fridge is empty, but payday is still a few days away. So what now? With much of our lives revolving around earning money and spending money, what does God have to do with the financial...

menu