Does it feel like your life is on a pause? Maybe what once gave you hope and a purpose now feels empty and meaningless. How do you find purpose when the future is full of uncertainty? https://www.youtube.com/watch?v=VjhmBiEJzCQ...

https://www.youtube.com/watch?v=TLXnElX8SyY Marami sa atin ay umaasa na maging normal o mas masagana ang pamumuhay pagpasok ng bagong taon. Ngunit tila parang mas matindi pa ang hamon na ating hinaharap sa ngayon. Sa patong-patong na problema, may pag-asa pa ba?...

https://www.youtube.com/watch?v=fP8lXbggYqw Does your 2021 feel a lot like 2020? Many of us had high hopes for 2021, only to find ourselves facing the same problems we had last year—or worse. When life seems to be falling apart, is it possible to find hope again?...

https://youtu.be/5S3gLwWwZHc Ano kaya ang pakiramdam ng maraming followers sa social media o maging sikat? Hindi masamang maging kilala kung maiimpluwensyahan natin sila sa tamang direction sa buhay. Maraming kakilala o kaunti, mayaman man tayo o hindi, bata man o nakakatanda, maari tayong maka impluwensya sa kanila....

https://youtu.be/4DzjlQMCC6U You don't need a huge following on social media or a high position in a company to be an influencer. Whether it's your family of four or a crowd of thousands, God has uniquely positioned you where you are right now, in this time in...

menu