https://www.youtube.com/watch?v=CBSfsoTnh8E Nais nating lahat na mamuhay ng marangal at masaya. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pinakabest na buhay? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagtupad ng ating layunin o pangarap? Paano kung ang inaalok ng mundo ay iba sa kagustuhan ng Diyos?...

https://www.youtube.com/watch?v=hmI6kvYs2eo We all want to live meaningful and happy lives. But what does it mean to live our best lives? Is it all about accomplishing our goals and dreams? What if God's best is radically different from the best this world has to offer?...

https://www.youtube.com/watch?v=S13nDldl2O8 Madalas nating marinig ang payo na, "Magtiwala ka lang sa Diyos," ngunit hindi natin alam ang tunay na kahulugan nito. Ang pagkilala sa Diyos ay iba sa pagtitiwala sa Kanya. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng maniwala upang maligtas?...

https://www.youtube.com/watch?v=6IO9PzUCpcU We often hear the advice, "Just have faith and trust God," but don't know what it truly means. Knowing about God is one thing, but placing our trust in Jesus is another. What does it really mean to believe and be saved, especially in light...

menu