God Is For Us – PM

Sa tuwing tayo ay nag-iisa at may mabigat na problema sa buhay, naiisip natin na tayo ay tuluyan ng nakalimutan ng Diyos. Kung minsan, pakiramdam natin ay hindi na rin tayo karapatdapat sa Kanyang pag-ibig, Maaaring hindi natin ito laging nakikita o nararamdaman, ngunit kumikilos ang Diyos!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu