https://www.youtube.com/watch?v=4T5CSJiIIfA Nasabi mo na din ba sa iyong sarili ang mga katagang, "gusto kong magbago pero hindi ko magawa?" Mahirap talaga baguhin ang mga bagay na matagal mo nang nakasanayan. Paano nga ba natin tatalikuran ang mga maling gawain at palitan ito ng magagandang kaugalian?...

https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAXMWtQ Nobody plans to mess up their lives, but instead, we allow bad habits to creep into our daily routines. While sleeping in, checking our phones in bed, or skipping a day in our quiet time seems harmless at first, it's these small decisions that slowly...

https://www.youtube.com/watch?v=MV_hb623Ogk Madalas ka bang gumawa ng mga resolusyon tuwing bagong taon? Kahit hangad natin mas maging mabuti, kadalasan ay hindi natin natutupad ang ating mga ipinangakong gagawin o babaguhin. Isa ba ang panalangin sa mga resolusyon na maaring hindi maisakatuparan? Paano natin gagawin kaugalian ang pagdadasal?...

https://www.youtube.com/watch?v=F0AF273scLU Do you often start the year setting goals and writing resolutions? While most resolutions are made with good intentions, they rarely last. Has prayer become one of those resolutions that just didn't stick? How can we make prayer a habit that lasts for the rest...

https://www.youtube.com/watch?v=YroDfQJ__Js Pakiramdam mo ba ay wala ka ng pag-asa magbago dahil sa iyong mga pagkakamali o maling desisyon sa buhay? May pag-asa pa! Maari mong iwan ang mga pagkakamali sa taong 2021 at panahon na upang maituwid ang mga ito sa panibagong taon na paparating. Binibigyan...

https://www.youtube.com/watch?v=jAqzYDf5CVs Do you sometimes feel like you've messed up, failed, and made so many bad decisions that there's no more hope for change? Many of us are stepping into the new year just struggling to get by, but don't let the disappointments of 2021 hold you...

https://www.youtube.com/watch?v=SNHLnr-FNSI Posible ba talagang patawarin ang mga taong labis tayong sinaktan? Kahit gusto nating simulan ang bagong taon ng maayos at tama, ang pagpapatawad ay kadalasang mahirap ibigay sa iba at maging sa ating sarili. Paano nga ba natin matatalikuran ang nakaraan at makapag-move on sa...

https://www.youtube.com/watch?v=4RBFeZ8wjh0 Is it possible to truly forgive someone who has deeply hurt us? While we all want to start the new year afresh, forgiveness is often difficult to give others and even ourselves. How can we leave the past behind and move towards a better year?...

menu