https://www.youtube.com/watch?v=2CaWuW2MyT8 Ipagdiwang ang Mabuting Balita! Si Hesus ay muling nabuhay! Ang Kanyang muling pagkabuhay ay isang katotohanan na siyang magpapabago sa ating buhay. Kaya naman, hindi lamang ito dapat ipagdiwang sa iisang okasyon lamang, kundi ito ay inaalala sa araw-araw....

https://www.youtube.com/watch?v=8No5ZHatHIw Nagtatrabaho ka ba para mabuhay, o nabubuhay ka para magtrabaho? Minsan ang tingin natin sa trabaho ay isang paraan lamang upang makabili ng mas malaking bahay, magkaroon ng pinakabagong mga gadgets, at makatanggap ng mas mataas na sweldo. Pero bilang tagasunod ni HesuKristo, higit pa...

https://www.youtube.com/watch?v=HxfnZQkPehk Kung maayos lang ang pakikitungo sa akin ng boss ko, mas magsusumikap pa ako." "Mas ma-eenganyo pa ako magtrabaho kung ang sweldo ko ay naayon sa ginawa ko." Naisip mo din ba ang mga bagay na ito? Kung para sa pera man yan, recognition, or...

https://www.youtube.com/watch?v=wWxBfQt7UxI If my boss treated me better, I'd work harder." "If my job paid better, I'd have more motivation." Have you ever thought these things? Whether it's for money, recognition, or climbing the corporate ladder, we all have a reason for work. What's yours? Better yet,...

menu