https://www.youtube.com/watch?v=Ca58JXLurX0 Talaga bang nangyari ang muling pagkabuhay ni Hesus? Kung totoo nga, anong espesyal mayroon dito? Ipagdiwang natin ang pagkabuhay ni Hesu-Kristo at alamin natin kung paano Siya naging pinaka dakilang tagapagbago dito sa mundo at kung paano Niya pwede ring mabago ang buhay mo!...

https://www.youtube.com/watch?v=FrUghXaqQDM Do you have hesitations on becoming a Changemaker? Making a difference becomes daunting when we feel like we’re not good enough for what we must do. Or we can also feel alone in whatever we’re facing. Can we still be change makers even with the...

https://www.youtube.com/watch?v=BcHHFCq79Rc Minsan ba naiisip mo na wala kang kakayahang makagawa ng kakaiba dito sa mundo? Araw-araw, may mga kinakaharap tayong mga suliranin sa paligid natin, pero sa isang maliit na paraan galing sa bawat isa sa atin ay nakakaapekto sa pagbabago dito sa ating mundo. Handa...

https://www.youtube.com/watch?v=OeT14-eIlzM Lahat tayo ay nagnanais ng pagbabago - tunay na pagbabago. Pagbabago sa ating mga trabaho, ating bansa, ating mga relasyon, at ganoon na rin sa ating mga personal na buhay. Sa totoo lang, ang pagbabago ay hindi ganoon kadali. Kaya naman, paano ba talaga natin...

https://www.youtube.com/watch?v=OMU8BKP9R_M We all want change - real change. Change in our work place, the country, in our relationships, and usually in our own personal lives as well. Unfortunately, the reality is change doesn't come easy. So how do we see change or how can we be...

menu