With all the bad news going around, we might find ourselves asking the question, "Is this the end of the world?" The idea that life can soon end can make us feel uncertain about what's next. When our quest for answers is met with more...

Sila na nagbibigay lakas ng loob at walang sawang nagbibigay ng ating pangagailangan lalo na ngayong pandemya ay nagiiwan ng napakahalagang impluwensiya sa ating mga buhay. Pero kahit na lumaki ka na walang Ama, maari ka paring maging maligaya dahil meron kang Ama sa Langit....

Malapit ka na bang sumuko? Kung ito man ay isang relasyon, ang ating pananampalataya, o kahit sa buhay mismo, l lahat tayo ay may mga sandali kung saan ang ating mga problema ay parang imposibleng tiisin. Paano tayo magpapatuloy kung nais nating sumuko?...

menu