Believe and Be Saved! – PM

Madalas nating marinig ang payo na, “Magtiwala ka lang sa Diyos,” ngunit hindi natin alam ang tunay na kahulugan nito. Ang pagkilala sa Diyos ay iba sa pagtitiwala sa Kanya. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng maniwala upang maligtas?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu