https://www.youtube.com/watch?v=IPVnNDvsQhg What makes a person good enough for heaven? Is it all about doing enough good, helping enough people, or going to church enough times? Will God still judge us even if we're not as bad as other people?...

https://www.youtube.com/watch?v=ryixDsdRX5E Naitanong mo na ba kung, "Sapat na ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit?" Madaling sabihin na tayo ay mabuti dahil kung tutuusin, ginagawa naman natin ang ating makakaya upang mabuhay ng marangal at walang tinatapakan. Hindi naman tayo kasingsama ng iba, di ba?...

https://www.youtube.com/watch?v=sXkq9RHrQ7M Hirap ka bang makuntento sa kung anong meron ka? Naghahangad ka ba ng mas maraming pera, mas malaking bahay o di kaya naman mas marangyang buhay? Marami sa atin ang nag-iisip na ang tunay na kasiyahan ay makakamit lamang kapag nakuha natin ang ating mga...

https://www.youtube.com/watch?v=35IAyg0UA4s Would you consider yourself a contented person? Or are you waiting for more money, a bigger house, or better health to finally achieve your goals and live your "best life"? We often think that contentment is found in fulfilling all our hopes and wants, but...

menu