https://www.youtube.com/watch?v=_wPNRyP70qE Maituturing pa din ba akong isang Kristiyano kahit na nahihirapan akong iwasan ang mga kasalanan?" Kung naitanong mo na ito, maaaring iniisip mo kung mamahalin ka pa rin ng Diyos kahit na patuloy kang nahuhulog sa kasalanan....

https://www.youtube.com/watch?v=BUB7kC2DS28 Can I still be a Christian even though I struggle with sin?"" If you've ever asked yourself this question, you know how frustrating it is to keep falling into sin and guilt, wondering if God still loves you....

https://www.youtube.com/watch?v=GpEXQuKlwcI Minsan ba ay parang hindi tayo nag babago at patuloy pa din tayo nagkakasala? Ano man ang takbo ng buhay natin bilang Kristiyano, hindi pa rin natin maiiwasang humarap sa kasalanan at tukso. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya sa kasalanan?...

https://www.youtube.com/watch?v=6afLCHLzuuE If I'm saved by grace, does it give me the license to sin as much as I want to?" "Can I lose my salvation if I sin again and again?" "Is it possible to live a victorious life in Christ when there's so much temptation...

https://www.youtube.com/watch?v=5ZVwyLUXahY Ikaw ba ay naghahanap ng kaginhawaan sa buhay? Marami sa atin ang nakatali at hindi makawala sa patong patong na problema. Kung isa ka sa mga naghahanap ng solusyon, samahan mo kami ngayong Linggo para pagusapan ang pagiging matuwid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng...

https://www.youtube.com/watch?v=8s14LKsRuaQ Are you looking for a clean slate? A lot of us go through life looking for redemption or a way out of our problems that make us feel trapped. If you're looking for the real solution to your problems, come join us this Sunday as...

menu