Ano ba meron sa langit na handa nating ipagpalit ang alok ng mundo para dito? Napaisip ka na ba kung ano ba talaga ang mayroon sa langit? Mula sa isang mahabang pahinga hanggang sa walang katapusang pag-awit ng mga anghel, maaaring iba-iba ang mga ideya...

Have you ever asked the question, "What will heaven be like?" Many of us have different ideas about heaven, from a lifetime of rest to endless singing among angels. But heaven is more than a fantasy or wishful thinking, it is our eternal home. How...

Sa hirap ng buhay, maaari tayong magambala at makalimutan ang katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan. Nakatalaga para sa ating magpalipas ng kawalang-hanggan kung saanman, at ang mga desisyon natin ngayon ay makakaapekto sa pagtatapos ng ating buhay sa mundong ito. Paano dapat tayo...

Madaling mawalan ng tamang pananaw sa buhay kapag wala tayong nakikitang pagbabago at ang mga pangako ng Diyos ay parang walang nagyayari. Kapag hindi malinaw ang kilos ng Diyos para sa atin, maari tayong magduda sa Kanyang mga pangako. Kaya sama-sama natin tuklasin ang game...

With all the bad news going around, we might find ourselves asking the question, "Is this the end of the world?" The idea that life can soon end can make us feel uncertain about what's next. When our quest for answers is met with more...

menu