Be Grateful for God’s Sovereign Grace – PM

Kanino ka lumalapit kapag ang buhay ay tila walang kaayusan? Sa mga panahong tulad nito, ang makapangyarihang grasya ng Diyos ang ating nag-iisang sandigan. Pero paano tayo dapat tumugon sa soberanya ng Diyos pagdating sa ating mga hinaharap sa buhay?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu