Take Comfort, God is in Control – PM

Kung ang Diyos ang pinakadakila, mahalaga pa ba kung paano tayo gumagawa ng mga desisyon sa buhay? May epekto pa ba ito sa ating kinabukasan? May pananagutan pa ba ako kung ang Diyos ang may kontrol sa buhay ko?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu