https://www.youtube.com/watch?v=Chkrwn_vf-c When was the last time you said, "I deserve this"? While there's nothing wrong with finding happiness and taking care of ourselves, we can begin to feel entitled towards other people and even God when we're not careful. How can we fight against the subtle...

https://www.youtube.com/watch?v=Zwib7G_yeOs Madami sa atin ang nakakadama ng pagod, kalungkutan at kawalan ng gana sa buhay. Sa kabila ng responsibilidad at mga bagay na tila ay magpapasaya sa atin, bakit parang wala pa din kabuluhan ang ating buhay? Paano nga ba natin malalaman ang atin personal na...

https://www.youtube.com/watch?v=KB-8BY7Fnws Uncertainty, grief, and loss can bring a sense of purposelessness. Many of us are busy yet bored, exhausted yet distracted, always looking for the next best thing, yet feeling stuck in life. When everything around us is changing, how do we find life's purpose again?...

https://www.youtube.com/watch?v=uEz4wDq0n7w Kelan ang huling beses na hindi mo napigilan ang iyong galit? Pwedeng may binulyawan ka sa trabaho, nagtanim ng sama ng loob sa ka-pamilya, o kaya kinikimkim mo na lang lahat sa sarili. Kapag sumabog na ang galit, ito’y nagkakaroon ng negatibong epekto sa atin...

https://www.youtube.com/watch?v=uHnV0MQeb54 When was the last time you lost your temper? May it be lashing out at work, holding a grudge against a family member, or keeping it all inside, anger can be destructive, negatively affecting us and others. How then can we control our anger instead...

https://www.youtube.com/watch?v=Q1mB7DKTeus Madami sa atin ang dumadaan sa depresyon at minsan nahihiya tayo pagusapan ito. Makakaranas tayo nang pagkadismaya o di kaya pagka-walang bilib sa sarili, at dahil dito parang unti-unti na tayong napapalayo sa Diyos. Paano natin haharapin ito, personal man o sa mga mahal natin...

https://www.youtube.com/watch?v=6v6JqnqBLL0 Depression is something many struggle with, but few really talk about. It can leave us feeling dark, heavy, hopeless, and useless, causing us to feel distant from God. How should we handle depression, whether our own or that of our loved ones, and how do...

https://www.youtube.com/watch?v=A2eMQ1NCI4Y Nakakaranas ka ba ng kaguluhan ng isip? Minsan dahil din dito nawawalan ka nang gana na umusad pa. Sa panahon ngayon, may paraan ba para maiwasan ang mga bagay na bumabagabag sa ating buhay?...

https://www.youtube.com/watch?v=KSaWvH7emAk Have you ever had days when your worries about the future got the better of you? Anxiety can paralyze us, push us further to the point of burning out, and even make us feel like there's no way forward. In this fast-paced world, is there...

https://www.youtube.com/watch?v=4G_PM5tXlnw It is only by God's grace that His work continues through CCF! Indeed, in the good times and bad, He is still in the business of transforming lives. Because God continues to bless us abundantly, we too can be a blessing to others by making...

menu