https://www.youtube.com/watch?v=ectLT_siiig We only have one life to live. When we use it wisely, we can look back with no regrets. But what if we haven’t been living very good or intentional lives? Can we still redeem it? How do we live a life that will be...

https://www.youtube.com/watch?v=HYuyK-ImvbY If God is good, why does He allow evil and suffering in this world? The way we consider pain and suffering often informs the way we view God. So what can the existence of suffering teach us about ourselves and God, who allows it to...

https://www.youtube.com/watch?v=ogip8ovbooM Naghihintay ka pa rin sa mga sagot ng iyong mga panalangin? Marahil, parang “cycle” ito— panalangin, paghihintay, at panalangin ulit. Paano nga ba tayo magpupursige sa pananalangin kahit na pakiramdam natin ay hindi pa rin ito sinsasagot ng Diyos?...

https://www.youtube.com/watch?v=18-AeZFT4Vk Are you waiting on prayers that have yet to be answered? For some, it can feel like a never ending cycle of praying, waiting, and praying again. How can we continue to hold on and keep praying even if it feels like our prayers will...

https://www.youtube.com/watch?v=wxM9WGOkK1I Maraming bagay sa buhay ang maaaring maging sanhi ng ating pangamba - ang pangangailangan sa pang-araw-araw, pangangalaga sa ating emosyonal at mental na kalusugan, pag-alala sa mga sirang relasyon, at marami pang iba. Kaya ano ang dapat nating gawin kapag ang ating mga pangamba ay...

https://www.youtube.com/watch?v=Qctddz1jp48 Ang buwan ng Enero ay nagdadala ng mga pagkakataong magbago, umunlad, at maging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili. Pero ang mga pagbabago ay pwedeng nakakapagod at nakakadismaya rin, lalo na kapag ang mga layunin natin ay hindi natutugunan at mga determinasyon natin ay...

https://www.youtube.com/watch?v=u6VRzJHo_xM The month of January brings opportunities to change, grow, and become better versions of ourselves. But change can get exhausting and even frustrating, especially when our goals remain unmet or our resolve wavers. So how do we actually experience growth that lasts?...

https://www.youtube.com/watch?v=uNGcSXLmOg0 Ang bagong taon ay laging kapana-panabik dahil ito ay nagmamarka ng simula ng mga bagong posibilidad at pagkakataon. Bukod sa mga deklarasyon ng pag-asa, nakagawian na rin nating harapin ang bagong taon ng may kongkretong plano - mga New Year's Resolution! Pero alam naman natin...

https://www.youtube.com/watch?v=irApUGUtAoA The new year always brings with it a sense of excitement as it marks the beginning of new opportunities and possibilities. More than just declarations of hope, it's become habitual to enter the new year with a solid plan in place - like resolutions! But...

menu