Wise Up! Choose God’s Wisdom – PM

“Sundin mo ang puso mo.” Isang payo na madalas nating marinig, at isang kasabihang isinasabuhay ng karamihan. Maaring maganda sa ating pandinig, pero nakabubuti nga ba?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu