To Finish Well, Keep on Growing – PM

Paano natin malalaman kung naabot na ba natin ang “spiritual maturity”? Isa sa mga kadahilanan kung bakit ang iba ay hindi natatapos ng maayos sa buhay Kristiyano ay dahil sa akalang alam na nila ang lahat ng bagay. Pagpapakumbaba ang kailangan para maunawaan natin ang mga kailangan natin para tayo ay patuloy na lumago at ang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos bawat araw!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu