Faith in God’s Promises No Matter What – PM

Dumarating na ba sa punto na pinapalabas ka na sa “comfort zone” mo? Tuwing inihaharap tayo sa hindi natin nababatid, kinakailangan ay pananampalataya at kapit sa totoo at maasahan – ang mga pangako ng Diyos. Ngunit paano kung ang mga nangyayari sa atin ay parang kabaliktaran ng sinasabi ng Diyos na gagawin daw Niya? Alamin natin kung paano si Abraham, ang isang ama na sinubok ang pananampalataya, ay nakapagtapos nang maayos sa kabila ng mga hinarap na walang-katiyakan!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu