Love Is Action – PM

Ang pag-ibig ay higit pa sa pakiramdam. Nangangailangan ito ng pagsisikap na maging ganap ito. Pero paano na kung hindi sapat ang mga pagsisikap na ginagawa natin? Ang pangmatagalang pag-ibig ba ay talagang umiiral sa mundong ito?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu