Pray With Humility – PM

Mas may kumpiyansa tayo kapag alam naman natin na madaling masagot ‘yung mga pinagdadasal natin. Pero paano kung humaharap tayo sa mga tila imposibleng sitwasyon at ito ang laman ng mga panalangin natin? Mawawalan ba tayo ng kumpiyansa? O mas mananalangin pa tayo sa Diyos ng may buong tiwala at kababaang-loob at lubos na umaasa sa Kaniyang kapangyarihan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu