Love Radically – PM

Gaano ka kadalas magsabi ng “I love you” sa iba? Madaling sabihin, mahirap gawin. Dahil ang pag-ibig ay mas tungkol sa gawa kaysa sa salita. Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng ating mga gawa, at hindi lamang sa ating mga salita?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu