Love: Rediscovered – PM

Maraming sinasabi ang mundo tungkol sa pag-ibig: mahalin mo muna ang iyong sarili, unahin ang mga taong nagbibigay sa iyo ng halaga, o ang pag-ibig ay ang pinakamatinding maaari mong maramdaman para sa isang tao. Pero bakit habang mas “”minamahal”” natin ang ating sarili ay mas higit tayong nalulungkot? Saan nga ba natin mararanasan ang pag-ibig na nagbibigay ng tunay na kaligayahan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu