Live To Make A Difference – PM

Naisip mo ba kung ang buhay mo ba ay makabuluhan, at kung ikaw ba ay namumuhay para sa bagay na mas higit pa sa sarili mo? Ngunit sa dami ng bayarin at iba pang responsibilidad mahirap mag hangad ng anumang higit pa sa pang-araw-araw na gawain. Kaya pano nga ba magagamit ng ordinaryong tao ang mga talentong mula sa Diyos para makapagdulot ng pagbabago sa mundo? Alamin ang kasagutan sa pagpapatuloy natin sa ating aral ng 1 Korinto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu