Build Up One Another – PM

Kapag ikaw ay sasali sa isang bagay, tinatanong mo ba sa sarili mo, “Anong makukuha ko dito?” O di kaya, “Ano ang mabibigay ko dito?” Mahirap man tanggapin, but sometimes hindi natin namamalayan na ginagawa natin ang mga bagay, hindi para mag serve at mahalin ang kapwa, bagkus tayo ay naka-focus sa ating sarili. Paano tayo makaka-develop sa ating sarili ng puso na nais tumulong sa iba.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu