The Resurrection: Love Brings Hope – PM

Naghahanap ka ba ng isang uri ng pag-ibig na may kinabukasan at maaasahan? Ngayong weekend, inaanyayahan ka namin na ipagdiwang natin ang pinakadakilang ginawa ni Jesus – ang tagumpay sa pamamagitan ng Kanyang Muling Pagkabuhay!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu