Do You Love God? – PM

Mahirap bang magtiwala sa Diyos kapag hindi natin maintindihan ang Kanyang plano? Alamin kung paano at bakit nakakabuti ang pagsunod sa Diyos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu