Love Is Passionate – PM

Paano tayo makakasigurado kung may nagmamahal sa atin ng totoo? Madalas, sinusukat natin ang lawak ng pagmamahal ng isang tao sa paraan ng pakikitungo nila sa atin. Gayunpaman, alam nating lahat na sa isang punto, ang ating pagmamahal sa isa’t-isa ay tiyak na nakakabigo at nakakadismaya. Posible bang makahanap tayo ng pag-ibig na mananatiling totoo at matatag anuman ang mangyari? Tuklasin natin ang Pinakadakilang Pag-ibig na maaaring ibigay at matatanggap ng sinuman.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu