Rescue and Response – PM

Inaasam mo bang maka-ahon sa mga problema mo? Sa buhay, hindi tayo makakaiwas sa mga problema. Bagama’t madaling solusyonan ang mga maliliit na problema, ang mabibigat na problema ay nangangailangan ng matinding solusyon at kaligtasan. Pero ito ang magandang balita: may isang Tao na maaari nating lapitan nang may kumpiyansa para sa kaligtasan nating lahat! Samahan kami sa pagsisimula ng aming bagong serye, “Alpha and Omega: Knowing the God of Love in Old and New Testament”!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu