Good News, Bad News: Share the Good News – PM

Kapag nakikita mo ang mga balita, napapatanong ka ba kung, “Ano ang nangyayari sa ating mundo?”. Kahit ano pa man ang ating gawin, patuloy lang itong gumugulo, kaya parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga problema ng mundo, at ano ang dapat nating gawin?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu