Experience God’s Best Like Mary and Joseph – PM

Taon-taon, nagtitipon tayo kasama ang ating mga minamahal sa pagdiriwang ng Pasko, ngunit ilan sa atin ang nakakaalam ng totoong kuwento sa okasyon na ito? Sino ang mga tunay na taong bahagi nito at ano ang kuwento ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa kanila?

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu