When Love Is Hard: Don’t Give Up, Keep Love Alive! – PM

Kamusta ang inyong mga relationships? Sa totoo lang, hindi madaling magmahal, at lalo ito nagiging komplikado dahil sa mga flaws, struggles at baggages na dinadala natin. Pero kailangan nga ba mahirapan para magmahal? Ano ang kailangan natin gawin upang mas mapagaan ang ating mga relationships?

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu