Who Owns Your Body? – PM

“Katawan ko ‘to, gagawin ko kung ano ang gusto ko.” Sino nga ba ang nagdidikta kung ano ang dapat nating gawin sa ating mga katawan? Malaya tayong gawin ang gusto natin, pero hindi tayo makakalaya sa kung ano ang kahihinatnan nito. Kaya, sa huli, ito ba talaga ay, “Ang aking katawan, aking mga patakaran”?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu