Embrace Discipline – PM

Minsan ba napapansin mong hindi mo na naisasabuhay ang mga sinasabi mo? Madaling punahin ang mga pagkakamali ng iba, pero paano naman kung tayo ‘yung nagkamali at kailangang ituwid? Paano natin tatanggapin ang pagtutuwid habang natututo tayo na ituwid din ang iba sa mapagmahal na paraan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu