Deal With Conflict God’s Way – PM

May kinasasamaan ka ba ng loob? Magpakatotoo tayo, mahirap talagang makitungo sa mga tao, lalo na kung hindi tama ang pagtrato nila sa atin at kung pakiramdam natin ay nasa tama naman tayo. So paano natin haharapin at so-solusyunan sa tamang paraan ‘pag tayo’y nalalagay sa ganitong mga sitwasyon?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu