Moses: Surrendered Leader – PM

Lahat tayo ay nagnanais ng pagbabago – tunay na pagbabago. Pagbabago sa ating mga trabaho, ating bansa, ating mga relasyon, at ganoon na rin sa ating mga personal na buhay. Sa totoo lang, ang pagbabago ay hindi ganoon kadali. Kaya naman, paano ba talaga natin makikita ang mga pagbabagong ito o tayo mismo, paano tayo magiging pagbabago na hangad nating makita?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu