Be Victorious, Choose God – PM

Lahat ng buhay dito sa mundo ay may katapusan, naka dipende sa atin kung paano ito gagamitin. Ano ba ang gusto mong iwan sa susunod na henerasyon at paano natin makakamit ang tagumpay sa huli?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu