Be Selfless – PM

Kasama sa pagiging isang ChangeMaker ay ang pagmamahal na may sakripisyo at hindi makasarili. Binigyan tayo ng Diyos ng magandang halimbawa sa ating mga pamilya — ang ating mga nanay — Na ehemplo ng walang kondisyong pagmamahal!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu