To Finish Well, Live In God’s Presence – PM

Finish well. O magtapos ng mabuti. Palagi na lang nating naririnig ‘yan! Aminin natin – madaling sabihin pero mahirap gawin. Bakit? Dahil ang ‘finishing well’ ay madalas may kaakibat na kapalit, maging mga kaibigan man, impluwensiya, salapi, o kung ano pa man. Kaya naman, paano magiging sulit o #worthit ang “finishing well” at paano nga ba natin mararating ito?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu