https://www.youtube.com/watch?v=aIjv63HzRY8 Sa tingin mo, nagiging imposible ba ang mga pangako ng Diyos dahil sa iyong mga pinagdadaanan? Madaling sabihin na totoo ang mga pangako Niya — ngunit mahirap itong panghawakan. Panoorin ang video na ito at alamin kung bakit ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at tumutupad sa...

https://www.youtube.com/watch?v=8CTy4yiogps Nagsisimula ka na bang maduda sa mga pangako ng Diyos? Mahirap ibigay ang buong tiwala sa Panginoon lalo na kung tayo ay nasa hindi kanais-nais na sitwasyon. Paano tayo makakasiguro na tapat pa din ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako sa atin?...

https://www.youtube.com/watch?v=s4-gDl491G4 Nasasakal ka na ba sa trabaho mo? Mahahanap ba natin ang tunay na kaligayahan sa trabaho kung mas mahusay ang iyong boss, mas mataas ang suweldo, at mas kasiya-siyang gawain?  ...

https://www.youtube.com/watch?v=eFoUhBmggwE Isa sa pinakamahirap na kautusan sa Bibliya ay ang mahalin ang ating mga kaaway. Dapat nga bang mahalin ang mga taong nanakit at nagtaksil sa atin? Paano tayo magmamahal ng iba kung puro galit lang din ang ating natatanggap?...

menu