https://youtu.be/KM6Dl7knJlI Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Sa pagdating ng mga unos ng buhay, nakakasiguro ka bang mananatili ka hanggang wakas, o tatangayin ka na lang ng hangin at alon ng mga problema sa buhay? Panoorin ang video na ito at alamin kung kaninong pundasyon ang maaari...

https://www.youtube.com/watch?v=lmf1TYoUdF0 Dito sa mundo, madaling itayo ang buhay natin sa mga bagay na sa tingin natin ay mahalaga sa ngayon, ngunit paano natin matitiyak na nagtatayo tayo sa isang matatag na pundasyon, na sa kalaunan ay hindi natin pagsisisihan?...

https://youtu.be/wPhprKuVuJ0 Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Are you looking for purpose in your life? It’s no coincidence that you are where you are. Find your purpose by watching this video! .otrrsc { font-size: 25px; } .rsc { height:50px; } .desc { top:-25px; height:auto; } .pfbtn{ padding: 5px 10px; border-radius: 50px; color: white; background-color: black; font-size: 15px; left:...

https://www.youtube.com/watch?v=TCuryKf3fmk Madali lang ma-udyok gumawa ng pagbabago kung hindi mahirap ang kailangang gawin. Pero paano kung may malaking nakataya para sa iyong paninindigan? Mapapaisip ka bang gawin ang nararapat dahil may kaakibat na pagsubok ang pagbabagong nais mo?...

https://www.youtube.com/watch?v=aIjv63HzRY8 Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Sa tingin mo, nagiging imposible ba ang mga pangako ng Diyos dahil sa iyong mga pinagdadaanan? Madaling sabihin na totoo ang mga pangako Niya — ngunit mahirap itong panghawakan. Panoorin ang video na ito at alamin kung bakit ang...

https://www.youtube.com/watch?v=8CTy4yiogps Nagsisimula ka na bang maduda sa mga pangako ng Diyos? Mahirap ibigay ang buong tiwala sa Panginoon lalo na kung tayo ay nasa hindi kanais-nais na sitwasyon. Paano tayo makakasiguro na tapat pa din ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako sa atin?...

https://www.youtube.com/watch?v=0gjL0B16arg Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Ano ang pinakamahusay na payo na natanggap mo tungkol sa pera? Maraming magandang payo sa paggamit ng pera, ngunit ayon sa Bibliya, ang pagbibigay ang pinakawais na gamit sa ating salapi! Alamin sa video na ito. .otrrsc { font-size: 25px; } .rsc { height:50px; } .desc...

menu