God, Our Sure Hope – PM – Runthrough

Ano ba ang kasiguraduhan ng pag-asa ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya? Alamin kung bakit ang Diyos ang ating siguradong pag-asa, Diyos na tumutupad sa Kaniyang mga pangako, at nagkakaloob ng grasya sa pamamagitan ng mga kwento nina Zacharias, Elizabeth, at si John. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu