God, Our Sure Hope – PM

Malapit ka na bang mawalan ng pag-asa? Napakadaling sumuko kapag nahahadlangan at di maisakatuparan ang ating mga plano. Pero ang kagandahan dito, kahit tayo ay nabibigo sa ating mga plano, tandaan natin, na ang Diyos ay may perpektong plano para sa atin at hindi Siya nakakalimot sa Kanyang mga pangako. Matutuklasan natin kung saan tayo makakahanap ng pag-asa na tutulong sa atin na magtiis sa buhay na tila ay walang katiyakan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu