God Is A Promise Keeper – PM – Runthrough

Other Resources:

Sa tingin mo, nagiging imposible ba ang mga pangako ng Diyos dahil sa iyong mga pinagdadaanan? Madaling sabihin na totoo ang mga pangako Niya — ngunit mahirap itong panghawakan. Panoorin ang video na ito at alamin kung bakit ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at tumutupad sa pangako!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu